องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

Bangsadej Subdistrict Administrative Organization

"บางเสด็จแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโบราณ สืบสานงานตุ๊กตาชาววัง"

ข่าวสาร

 • 121

  อบรมเตรี่ยมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ความท้าทายของท้องถิ่นไทยในสังคมดิจิทัลและยุควิถีใหม่ หลักสูตร ภาวะผู้นำทางการปกครองท้องถิ่น

  อ่านต่อ..

  นายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ เข้าร่วมการอบรมเตรี่ยมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ความท้าทายของท้องถิ่นไทยในสังคมดิจิทัลและยุควิถีใหม่ หลักสูตร ภาวะผู้นำทางการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 40 ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ


 • 116

  โครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2563

  อ่านต่อ..

  อบต บางเสด็จ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่บริการสาธารณะของ อปท.ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชม อบจ.อ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฯ


 • 106

  กิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 "รักเอยรักลูก"

  อ่านต่อ..

  กิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 "รักเอยรักลูก" โดยมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตรปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งก้ามกราม 200,000 ตัว พันธุ์ปลาน้ำจืด 105,280 ตัว รวม 305,280 ตัว ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดท่าสุทธาวาส และกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


 • 105

  กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

  อ่านต่อ..

  วันที่ 12 สิงหาคม 2563 อำเภอป่าโมก โดยนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563


 • 102

  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา12 สิงหาคม 2563

  อ่านต่อ..

  อบต.บางเสด็จ โดยนายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ นายมนัส สุขประเสริฐ ที่ปรึกษานายก อบต บางเสด็จ นางสาววันนา จันทร์พา ปลัด อบต.บางเสด็จ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลบางเสด็จ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา12 สิงหาคม 2563 ของโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม


 • 99

  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

  อ่านต่อ..

  วันที่ 4 สิงหาคม 2563 อบต บางเสด็จ โดยนายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พลับพลาวัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เมื่อเวลา 09.00 น.


 • 95

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี 2563

  อ่านต่อ..

  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.20 น.อบต บางเสด็จ โดยนางสาลี ลอยเลื่อนรองนายก อบต บางเสด็จ พร้อมด้วยนาย อริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ และผู้นำชุมชนตำบลบางเสด็จ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี 2563 โดยร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก โดยมีนางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธี


 • 124

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

  อ่านต่อ..

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิมตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


 • 120

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน

  อ่านต่อ..

  วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาลี ลอยเลื่อน รองนายกอบต.บางเสด็จ ในนามตัวแทน อบต.บางเสด็จ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอป่าโมก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 1 ตำบลโรงช้าง เมื่อเวลา 15.00 น.


 • 119

  ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

  อ่านต่อ..

  อบต.บางเสด็จ นำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎรตำบลโรงช้าง ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ไหม้หมดทั้งหลัง เมื่อเวลา 07.00 น.วันนี้ 21 สิงหาคม 2563


 • 118

  การอบรมโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1

  อ่านต่อ..

  อบต.บางเสด็จ จัดส่งบุคลากร จำนวน 4 คน เข้ารับการอบรมโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก โดยมีนายประพัฒน์ โพธิ์ประดิษฐ์ เป็นวิทยากร เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้


 • 117

  การแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

  อ่านต่อ..

  อบต บางเสด็จ จัดการแข่งขันกีฬาบางเสด็จสัมพันธ์ โดยจัดแข่งขันกีฬาเปตอง(ชาย-หญิง) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม -3 กันยายน 2563 ในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


 • 115

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 หลังคาเรือน ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย

  อ่านต่อ..

  วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางสาลี ลอยเลื่อน รองนายกอบต.บางเสด็จ ในนามตัวแทน อบต.บางเสด็จ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอป่าโมก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอป่าโมก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 5 หลังคาเรือน ณ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง เมื่อเวลา 16.00 น.


 • 114

  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563

  อ่านต่อ..

  อบต บางเสด็จ จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2563 โดยดำเนินการพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากยุงลายให้กับราษฎรตามบ้านเรือนประชาชนในทุกหมู่บ้าน โดยมีสมาชิกอบต อสม.ตำบลบางเสด็จ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


 • 123

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  อ่านต่อ..

  ประกาศแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564


 • 122

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

  อ่านต่อ..

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4


 • 68

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 ปี 2563

  อ่านต่อ..

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 ปี 2563


 • 67

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ปี 2563

  อ่านต่อ..

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 ปี 2563


 • 66

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ปี 2563

  อ่านต่อ..

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ปี 2563


 • 65

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 4 ปี 2562

  อ่านต่อ..

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 4 ปี 2562


 • 64

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 ปี 2562

  อ่านต่อ..

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 3 ปี 2562