องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ

Bangsadej Subdistrict Administrative Organization

"บางเสด็จแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยโบราณ สืบสานงานตุ๊กตาชาววัง"

ข่าวสาร

 • 219

  อบต.บางเสด็จ ขอรับพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2564

  อ่านต่อ..

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. อบต บางเสด็จ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบตฯ ขอรับพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2564 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำของชาติ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติและลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละอองในพื้นที่ต่อไป โดยขอรับพันธู์ไม้ จำนวน 300 ต้น ประกอบด้วยต้นไม้ดังนี้ 1. ต้นพะยูง จำนวน 100 ต้น 2.ต้นมะฮอกกานี จำนวน 50 3.ต้นประดู่ จำนวน 50 ต้น 4.ต้นขี้เหล็ก จำนวน 50 ต้น 5.ต้นเพกา จำนวน 50 ต้น


 • 206

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

  อ่านต่อ..

  อบต บางเสด็จ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ


 • 205

  มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยตำบลบางเสด็จ

  อ่านต่อ..

  วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ ว่าที่ร้อยโทชนสิษฎ์ สบาย ปลัด อบต. บางเสด็จ นางเกษร เวชเจริญ ผูู้อำนวยการกองคลัง ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยตำบลบางเสด็จ จำนวน 19 ราย ณ ที่ทำการ อบต บางเสด็จ


 • 204

  ส่งตัว นายชัยยา มหาเรือนจักร์ ไปพักอาศัยยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

  อ่านต่อ..

  วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.อ่างทอง นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ ผอ.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ ผู้นำชุมชน จนทฯ อบต บางเสด็จ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งตัวนายชัยยา มหาเรือนจักร์ อายุ 38 ปี คนเร่รอนที่ตำบลบางเสด็จได้ให้การช่วยเหลือ และนำส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลป่าโมกไปแล้วนั้น ซึ่งขณะนี้ได้รักษาตัวดีขึ้นแล้ว จึงได้นำตัวส่งไปพักอาศัยยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง เลขที่ 204 ม.9, ถ.มิตรภาพ, ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งจากการช่วยเหลือนายชัยชา มหาเรือนจักร์ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือและประสานงานต่อให้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อบต บางเสด็จ มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ต้องขอขอบพระคุณ พมจ อ่างทอง ผอ.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง กำนัน ผู้ใหญ่ฯ ตำบลบางเสด็จ โรงพยาบาลป่าโมก หมอประชา สะไบแพร ที่ร่วมกันให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


 • 203

  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

  อ่านต่อ..

  อบต บางเสด็จ จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อฉีดวัคซีนให้กับแมวและสุนัขในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบางเสด็จ โดยมีอาสาสมัครที่เคยปฎิบัติงานและพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต บางเสด็จ ที่ผ่านการอบรมฯ ร่วมดำเนินการ ซึ่งได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 นี้ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ ดังนี้ หมู่ที่ 1 วันที่ 21-22 เม.ย. 2564 หมู่ที่ 2 วันที่ 23 และ 26 เม.ย. 2564 หมู่ที่ 3 วันที่ 27-28 เม.ย. 2564 หมู่ที่ 4 วันที่ 29-30 เม.ย. 2564 หมู่ที่ 5 วันที่ 3-4 พ.ค. 2564 หมู่ที่ 6 วันที่ 5-6 พ.ค. 2564 โดยจะเริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการวัคซีนไปฉีดเอง ขอให้ท่านนำบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่ อบต.บางเสด็จ ในวันและเวลาราชการ


 • 202

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2564

  อ่านต่อ..

  อบต บางเสด็จ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 25 เมษายน 2564 โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 บ้านนางสาวมะละ หอมธุป บ้านเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง


 • 201

  พิธีมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และผู้ได้รับเดือดร้อนจากวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564

  อ่านต่อ..

  วันที่ 22 เมษายน 2564 นายฉัตรชัย เย็นทรวง ปลัดอำเภอป่าโมก รักษาราชการแทนนายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย และผู้ได้รับเดือดร้อนจากวาตภัย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ผู้ประสบภัยตำบลบางเสด็จ จำนวน 19 ครอบครัว โดยมีนายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต. บางเสด็จและกำนันตำบลบางเสด็จ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพิธี เมื่อเวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม อบต บางเสด็จ


 • 220

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  อ่านต่อ..

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


 • 218

  รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการองคืการบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ช่วงเวลาพักเที่ยง

  อ่านต่อ..

  รายงานสรุปสถิติจำนวนการให้บริการของผู้มาขอรับบริการองคืการบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ ช่วงเวลาพักเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-2564


 • 217

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)

  อ่านต่อ..

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)


 • 216

  ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  อ่านต่อ..

  ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564


 • 215

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)

  อ่านต่อ..

  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)


 • 214

  แบบรายงานผลการดำเนินงา่นตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

  อ่านต่อ..

  แบบรายงานผลการดำเนินงา่นตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563


 • 213

  รายงานสำรวจความพึงพอใจ

  อ่านต่อ..

  การสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสาธารณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวม 4 งานบริการ คือ งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานด้านพัฒนาชุมชน และงานด้านโญธา สาธารณูปโภคพื้นฐาน


 • 212

  งบรายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2564

  อ่านต่อ..

  งบรายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564


 • 211

  งบรายรับ ตามงบประมาณ ประจำปี 2564

  อ่านต่อ..

  งบรายรับ ตามงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2564


 • 210

  งบรายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2564

  อ่านต่อ..

  งบรายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563


 • 209

  งบรายรับ ตามงบประมาณ ประจำปี 2564

  อ่านต่อ..

  งบรายรับ ตามงบประมาณ ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563


 • 208

  รายงานผลการดำเนินการตามขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

  อ่านต่อ..

  รายงานผลการดำเนินการตามขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563


 • 207

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  อ่านต่อ..

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 • 193

  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  อ่านต่อ..

  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหนองขโมย หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง